Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Vitás ügyek, Igényérvényesítés

Partnerei nem tartják be a szerződéses kötelezettségeiket? 90 napon túl lejárt követelései vannak? Nem találja a közös hangot a hatóságokkal, úgy érzi visszaélnek jogaikkal? Nincs mire továbbá várnia, a szükséges lépéseket haladéktalanul meg kell tennie. Ne higgyen az üres ígérgetéseknek, mert annak mindig egy örökre kiegyenlítetlen igény, vagy jogellenes, de jogerős hatósági határozat a vége. A következő lépésének megtervezésében az alábbiak szerint tudunk segítségére lenni.

  • vállalkozása követeléseinek érvényesítésére irányuló tevékenység, így különösen fizetési felszólítások készítése, nem peres (felszámolási, fizetési meghagyásos, stb.) és polgári peres eljárások megindítása és lefolytatása, egyezségkötésre irányuló tárgyalások kezdeményezése és lefolytatása;
  • vállalkozása adósainak figyelése az adós vagyona kimentésének megelőzése érdekében, adósokkal kapcsolatos információgyűjtés;
  • vállalkozása tartozásainak kezelésével kapcsolatos tevékenység, egyeztetés a vállalkozás hitelezőivel, egyezségkötésre irányuló tárgyalások kezdeményezése és lefolytatása, csődeljárások megindítása és lefolytatása;
  • vállalkozását – felperesként, vagy alperesként – érintő bármilyen peres, vagy nem peres eljárásban (felszámolási-, csőd-, vagy végelszámolási eljárásban, fizetési meghagyásos, végrehajtási, hagyatéki eljárásban és más eljárásokban) történő közreműködés, képviselet, ügyintézés és tanácsadás, peren kívüli egyezségek megszületése érdekében történő közbenjárás, egyeztetések során történő képviselet;
  • vállalkozását sértettként érintő büntetőügyekben tanácsadás, büntető feljelentések készítése és a sértett képviselete, a vállalkozásnak bűncselekménnyel okozott károk érvényesítése;
  • fogyasztóvédelmi ügyekben, eljárásokban történő tanácsadás, fogyasztóvédelmi ügyekben meghozott határozatokkal szembeni fellebbezési, vagy bírósági felülvizsgálati eljárások kezdeményezése és lefolytatása, panaszkezelés, békéltető testületi eljárásokban történő képviselet;
  • jótállási, szavatossági igényekkel, termékfelelősségi ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás, eljárás, képviselet;
  • szellemi alkotásokkal, szerzői jogokkal (védjegyekkel, szabadalmakkal, stb.) kapcsolatos tanácsadás, a kapcsolódó eljárásokban történő képviselet;
  • Szakértői Testület előtti eljárásokban, Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásokban történő tanácsadás, képviselet;
  • kapcsolattartás belföldi és külföldi hatóságokkal, bíróságokkal, meglévő és leendő üzleti partnerekkel.