Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Közeleg a határidő!

2017 . február 2 .

A 3.000.000,- Ft alatti törzstőkéjű korlátolt felelősségű társaságok figyelmébe:

közeleg a határidő lejárta a törzstőke megemelésére

 

Felhívjuk azon korlátolt felelősségű társaságok szíves figyelmét, hogy amelyeknek a törzstőkéje a 3.000.000,- Ft-ot nem éri el, a Polgári Törvénykönyv átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) alapján 2017. március 15. napjáig kötelesek a törzstőke legalább 3.000.000.- Ft-ra történő megemeléséről határozni.

A jogalkotó eredetileg 2016. március 15. napját határozta meg a törzstőke megemelésének végső határidejeként, azonban azt további egy évvel meghosszabbította, ugyanis a módosító törvény indokolása szerint „számos jelzés érkezett arra nézve, hogy a társaságok a Ptké. ezen előírásának nem tudnak időben eleget tenni.” A 3.000.000,- Ft alatti törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságoknak a Polgári Törvénykönyvre való átálláshoz szükséges általános döntésüket a tőkeemelésre vonatkozó, 2017. március 15. napjáig meghozandó döntéssel egyidejűleg kell meghozniuk.

Azon korlátolt felelősségű társaságok, melyek törzstőkéje a 3.000.000.- Ft-ot eléri, az eredetileg megjelölt határidőig, azaz legkésőbb 2016. március 15. napjáig voltak kötelesek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, így rájuk nézve az egyéves határidő-hosszabbítás nem irányadó.

A törzstőke megemelése és a Polgári Törvénykönyvre való átállásáról szóló döntés körében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Polgári Törvénykönyv eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni.

 

Amennyiben az Ön Vállalkozásának a fentiek alapján szükséges a törzstőke emeléséről határoznia, úgy az előírt dokumentumok elkészítésére és a cégbírósági képviselet ellátására állunk szíves rendelkezésére.