Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Szerződések készítése, véleményezése, felülvizsgálata, jogi dokumentáció készítése

Vállalkozása életében napi rendszerességgel merül fel szerződések megkötésének az igénye. Szóban vagy ráutaló magatartással megkötött szerződés is kötőerővel bír, de ezen szerződések tartalmának bizonyítása – a felek eltérő emlékezőtehetsége miatt is – komoly nehézséget okoz. A felek szándékának és ügyleti akaratuk megfelelő rögzítésében többek között az alábbi témakörökben rendelkezünk megbízható tapasztalattal:

 • megbízási és vállalkozási szerződések – ideértve az építési, kivitelezési, szerelési, utazási, kutatási, tervezési, stb. szerződéseket is –,
 • ingatlan-, ingó adásvételi- és csereszerződések,
 • teljeskörű földhivatali ügyintézés, tulajdoni lapok, térképmásolatok (TAKARNET), iratmásolatok beszerzése, iratbetekintés;
 • szállítási, szállítmányozási és fuvarozási szerződések,
 • bérleti és haszonbérleti szerződések, bizományosi szerződések,
 • hitel- és biztosítási szerződések,
 • biztosítéki – pl. zálog-, vagy kezesi – szerződések, más atipikus szerződések,
 • keretszerződések elkészítése,
 • ajándéksorsolás, nyereményjáték, vagy más akció lebonyolítása érdekében szükséges okiratszerkesztés, tanácsadás;
 • adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, adatvédelmi szabályzatok és adatátadásra, adattovábbításra irányuló szerződések készítése és felülvizsgálata, adatvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben történő tanácsadás és képviselet;
 • már elkészített szerződéstervezetek kijavítása, véleményezése, felülvizsgálata,
 • szerződéskötést megelőzően nyújtott, vagy a szerződés teljesítésével, megszüntetésével (felmondásával, felbontásával, szerződéstől történő elállással, stb.) kapcsolatos tanácsadás;