Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Munkaügyekkel, munkajogviszonnyal kapcsolatos jogi szolgáltatások

Munkavállaló? Akkor bizonyára nagy szüksége van munkaszerződésekkel, javadalmazással, munkahelyi balesetekkel kapcsolatos szolgáltatásokra:

  • az Ön fennálló munkaszerződésének illetve munkaszerződés módosításának észrevételezése, munkaszerződések jogszabályi megfelelőségének (személyhez fűződő jogok és egyenlő bánásmód követelménye) vizsgálata;
  • munkaviszonyhoz kapcsolódó speciális szerződések (tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás) előkészítése;
  • munkaviszony megszüntetésére (munkáltató jogutód nélküli megszűnése, munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése, felmondás, azonnali hatályú felmondás) vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos véleményezés, okiratszerkesztés, a munkaviszony megszüntetés jogszerűségének vizsgálata;
  • munkaviszony jogellenes megszűntetése esetén a munkavállalót a törvény alapján megillető kártérítés illetve a meg nem fizetett végkielégítés összegére vonatkozó munkavállalói igény érvényesítése érdekében közreműködés, képviselet, ügyintézés és tanácsadás, szükség esetén polgári peres és nem peres eljárás megindítása, teljeskörű perbeli képviselet;
  • munkaügyi jogvita esetén a felek közötti mediáció, közvetítői feladatok ellátása, perbeli és peren kívüli egyezségi megállapodás létrehozása érdekében történő közbenjárás, egyeztetések során történő képviselet;
  • a közszférában történő munkavállalással, a közalkalmazotti- illetve köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos tanácsadás (a köztisztviselői és közalkalmazotti pálya elhatárolása, keletkezése, módosulása és megszűnése, a tisztség betöltéséhez kapcsolódó felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok);
  • munkahelyi balesetek esetén tanácsadás, a munkavállaló képviselete a munkáltatóval vagy a hatóságokkal szemben.