Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Munkaügyek, munkajogviszony

Munkaszerződések készítése, iránymutatás és tanácsadás vállalkozások számára, hogy elérhessék munkavállalóikkal kapcsolatos célkitűzéseiket.

  • munkaszerződések, kollektív szerződések, vagy ezek módosításának elkészítése, a szerződések megkötésére, vagy módosítására irányuló eljárás során történő tanácsadás;
  • munkaköri leírások (a munkaviszony alapján betöltendő feladatköröket felsoroló, a munkaviszony létrejöttekor a munkavállalónak kötelezően átadandó dokumentum) elkészítése, a munkavállaló törvény alapján kötelező tájékoztatását tartalmazó dokumentumok elkészítése;
  • belső szabályzatok, munkáltatói utasítások elkészítése, azokkal kapcsolatos tanácsadás;
  • munkavállalók kötelezettségszegése esetén tanácsadás, írásbeli figyelmeztetések elkészítése, az esetleges további jogkövetkezmények alkalmazásával, vagy a kötelezettségszegő munkavállalóval kapcsolatos igényérvényesítés érdekében történő tanácsadás;
  • munkaviszony megszüntetésével (rendes felmondással, közös megegyezéssel, azonnali hatályú felmondással) kapcsolatos okiratszerkesztés (felmondások, közös megegyezések elkészítése), tanácsadás a munkaviszony megszüntetésének legcélszerűbb módját, illetve a megszüntetés végrehajtásának technikai részleteit illetően;
  • vállalkozását – felperesként, vagy alperesként – érintő munkaügyi peres, vagy nem peres eljárásban történő közreműködés, képviselet, ügyintézés és tanácsadás, peren kívüli egyezségek megszületése érdekében történő közbenjárás, egyeztetések során történő képviselet;
  • munkahelyi balesetek esetén tanácsadás, a vállalkozás képviselete a munkavállalóval, vagy a hatóságokkal szemben;
  • munkavédelmi ügyekben tanácsadás, szabályzatok készítése, a vállalkozás képviselete;
  • üzemi tanács alapításával, üzemi megbízott megválasztásával kapcsolatos tanácsadás és okiratszerkesztés;
  • munkaügyi hatósági eljárásokban történő tanácsadás és képviselet, a hatósági eljárások során megszületett határozatokkal szembeni jogorvoslati eljárásban történő képviselet és tanácsadás.