Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Zártkerti ingatlanok: változások előtt

2015 . március 26 .

Hazánk ingatlanállományának jelentős részét teszik ki azok a kisebb, jellemzően egy hektár alatti, zártkertként nyilvántartott ingatlanok, amikre nézve a jogalkotó a termőföldek értékesítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, amennyiben a földrészlet megfelel a föld, illetve tanya fogalmának. A meglehetősen szigorú szabályozás következtében ezekre a – sok esetben termőföldektől eltérő célra hasznosított, beépített, lakhatásra is alkalmas – területekre jelenleg ugyanúgy irányadóak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmának bonyolult és hosszadalmas eljárásokat eredményező, korlátokhoz kötött szabályai, mint egy nagykiterjedésű, művelés alatt álló szántó művelési ágú területre. Emellett a zártkertek jog sorsát, forgalmát további tényezők is befolyásolják (pl. beépítettségük, elhelyezkedésükből adódóan megnövekedett értékük).

A megújult termőföldjogi szabályozás közel egy éves időszakában továbbra is erős igény mutatkozik arra, hogy a zártkertek sajátos helyzetükre tekintettel „enyhébb” elbírálás alá essenek. Erre adhat lehetőséget az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3786 számú törvényjavaslat, amelynek elfogadása esetén az ingatlan-nyilvántartási törvény úgy egészül ki, hogy a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. A kérelem előterjeszthető a zártkerti ingatlan meghatározott részére is, ebben az esetben azonban a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Lényeges előírás, hogy a fenti kérelem csak azon zártkerti ingatlanok esetében terjeszthető elő, amelyeken építmény található. A tulajdonosnak a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonásához az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amivel igazolja, hogy az ingatlanon építmény található. Az eljárás tárgyánál fogva díjmentes.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a fenti törvényjavaslat nem oldja meg az olyan problémákat, amik a zártkerti ingatlanok beépíthetőségéhez kapcsolódnak, azonban jelentős előrelépést tesz a zártkerti ingatlanok szabadabb – termőföldekre vonatkozó kötött előírások alól kivont – forgalmához, amely miatt üdvözítő megoldásnak tartjuk.

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel a témával kapcsolatosan keresse meg Irodánkat bizalommal.