Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Végrendelkezés termőföldről

2015 . július 14 .

Az új földforgalmi szabályozás közismert jelentős újítása, hogy termőföld tulajdonjogának megszerzését – meghatározott törvényi kivételekkel – földművesi minőséghez köti. E szerzőképességi feltétel támasztását megelőzően termőföldet végintézkedés útján belföldi magánszemély 300 hektár nagyságig vagy 6000 aranykorona értékig örökölhetett. Míg törvényes öröklés esetén sem a korábbi, sem a jelenlegi szabályozás szerint nincs korlátja az örökös tulajdonszerzésének, addig a Földforgalmi törvény végintézkedés útján történő örökléshez a korábbi földszerzési maximumot (300 hektár) fenntartva a végintézkedési örökössel szemben a fent már említett szerzőképességi feltételt állította. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Föld tulajdonjogát végintézkedéssel csak az szerezheti meg, akit földművesként nyilvántartásba vettek, vagy nem földműves, de tulajdonszerzésével a birtokában lévő föld területnagysága és a megszerzendő terület az 1 hektár területnagyságot nem haladja meg, továbbá ha az örökhagyó és az örökös közeli hozzátartozók, függetlenül attól, hogy földműves-e az örökös. A közeli hozzátartozó fogalmát a Földforgalmi törvény határozza meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tartozik ebbe a körbe az élettárs, akit a fentiek alapján, ha nem szerepel a földművesekről vezetett nyilvántartásban, és tulajdonszerzésével 1 hektárnál nagyobb földbirtoka lenne, végrendeleti örökösként nem szerezheti meg a végrendeletben megjelölt termőföld tulajdonjogát.

A szerzőképességi feltétel hiányában a végrendelet ezen rendelkezését érvénytelennek kell tekinteni. A termőföld öröklésére a törvényes öröklés szabályai lesznek az irányadóak.

Föld tulajdonjogát érintő végintézkedés hátrahagyásakor a közjegyző a hagyatéki eljárásban megkeresi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervet, amely a fenti szerzőképesség fennállásán túl vizsgálja, hogy a végintézkedése nem eredményezi a tulajdonszerzési korlátozás (300 ha) megsértését vagy megkerülését. Ez utóbbi valamelyikének fennállása szintén a jóváhagyás megtagadásához és a végrendelet termőföldet érintő részének érvénytelenségéhez vezethet. A közjegyző megkeresésére a tulajdonszerzéshez szükséges feltételek fennállásáról a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt állít ki. Az eljárásban az elővásárlásra jogosultak felhívására nem kerül sor és a helyi földbizottság (területi kamarák) állásfoglalását sem kell beszerezni.

Fentiek alapján körültekintés szükséges, hogy föld esetében a végrendeletben olyan örököst jelöljünk meg, aki megfelel a törvényi kívánalomnak, ellenkező esetben ez a végrendelet érvénytelenségét eredményezheti. Indokolt a figyelem élettársak közötti végrendelkezés esetén. Meg kell végül említeni, hogy törvényes öröklésnek minősül az is, ha a végrendeleti örökös – feltételezve a végrendelet hiányát és más törvényes örökösöknek az öröklésből való kiesését – törvényes örökössé válhat.

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne föl, vagy segítségre lenne szüksége Irodánk áll szíves rendelkezésére.