Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Vállalkozások figyelem! Fogyasztóvédelmi változások!

2015 . szeptember 8 .

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2015. szeptember 11. napjától több ponton is módosul, amely a vállalkozások szempontjából kiemelkedő fontossággal bír. Röviden összefoglalva a főbb változások:

 

  1. Nagyon fontos változás, hogy a törvény kötelezővé teszi a vállalkozás képviselője személyes megjelenését a békéltető testületi eljárásban, amely képviseletnek az egyezségkötésre is ki kell terjednie. Amennyiben a vállalkozás nem képviselteti magát a békéltető testület eljárása előtt (azaz nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének), a hatóság minden esetben bírságot szab ki. A bírság kiszabásától nem lehet eltekinteni! Kizárólag abban az esetben nem köteles a vállalkozás személyesen képviseltetnie magát a békéltető testületi eljárás előtt, ha a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem az eljáró békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, és a vállalkozás a fogyasztó igényének megfelelő egyezséget köt.

 

  1. A jövőben fogyasztói jogvita esetén a tájékoztatásnak ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.

 

  1. Amennyiben egy fogyasztói panasz elutasításra kerül, (azon túl, hogy a fogyasztót írásban tájékoztatni kell, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti) tájékoztatni kell az illetékes hatóságok illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről is.

Végezetül érdemes figyelembe venni, hogy amennyiben a vállalkozás a fentiekben leírtaknak nem tesz eleget, az fogyasztóvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, kivéve a 3. pontban foglaltak elmulasztását, ahol a bírság kiszabása kötelező.

 

Amennyiben kérdésük merülne fel, Irodánk áll szíves rendelkezésére.