Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Kötelező a jogi képviselet az állami termőföldek árverésén

2015 . október 14 .

2015. október 6-án lépett hatályba a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletet módosító jogszabály, amely részletesen szabályozza a 3 hektár feletti földrészletek nyilvános árverésen történő érétkesítésének szabályait.

Az árverési hirdetményt a kormányhivatalok megyei jogú városokban található hivatali helyiségekben, az árveréssel érintett földrészletek fekvése szerinti településeken a helyben szokásos módon, illetve az árverések helyszínein is ki kell függeszteni, továbbá megyei, illetve helyi sajtótermékekben is közzé kell tenni. Az árverési hirdetmény az NFA internetes honlapján is közzé teszik, amely a hivatalos meghirdetés napjának is számít egyúttal.

Az érintett állami földterületeket a megyei és a helyi átlagáraknál legalább 10 százalékkal drágábban kell értékesíteni. Az árverési eljárásban helyben lakó, földművesnek minősülő. magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt. Az értékesítésre kerülő földrészlet tekintetében az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, valamint annak biztosítására 20 éves elidegenítési és terhelési jog terheli.

Ahhoz, hogy részt lehessen venni az árverésen, a földrészlet kikiáltási ára 10 százalékának megfelelő árverési biztosítékot kell befizetnie az árverezőnek, legkésőbb az árverést megelőző munkanapon 12 óráig. A biztosítékot a nyertes árverezőnél a vételárba beszámítják, a többi árverezőnek pedig 8 munkanapon belül visszafizetik.

Az árverést megyei jogú városokban lehet tartani, amelyet egy NFA-s képviselő, valamint közjegyző jelenléte mellett a kormányhivatal nevében eljáró személy bonyolít le.

Fontos, hogy az árverésen részt venni és árajánlatot tenni csak személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Amennyiben az árverésen az árverező személyesen kíván részt venni, úgy a jogi képviselet kötelező!

Amennyiben Ön is érintett a témában, vagy további kérdése van, forduljon bizalommal Irodánkhoz.