Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Kft. kötelező módosítás

2015 . december 11 .

A 2014. március 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény – az „új” Polgári Törvénykönyv -, rendelkezései szerint a társaságok a törvény hatályba lépését követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, azzal egyidejűleg kötelesek a társaság Ptk. rendelkezésével összhangban álló tovább működéséről dönteni és az erre vonatkozó legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Amennyiben ilyen módosításra nem kerül sor, úgy legkésőbb a korlátolt felelősségű társaságnak 2016. március 15-ig kell a fenti döntést meghoznia, és azt az illetékes cégbírósághoz bejelentenie. Ezen időpontot követően a létesítő okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. A korlátolt felelősségű társaságok esetén egyebek mellett ez azt is jelenti, hogy a társaság törzstőkéjét kötelező felemelni a Ptk. szerinti 3.000.000.Ft-ra.

 Fontos, hogy abban az esetben, ha a létesítő okirat módosítására kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a szükséges iratokat és a változás bejegyzési kérelmet. Ebben az esetben tehát csak ügyvédi munkadíj fizetési kötelezettség merül fel a társaságok számára. Amennyiben a változás egyéb cégadatokat is érint, illeték és közzétételi díj viselése is szükséges.

 Ha a társaság a fentiek szerinti kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a céggel szemben a cégbíróság – törvényességi felügyeleti eljárás keretein belül – pénzbírságot szabhat ki, vagy a mulasztás adott esetben a kényszertörlés következményeit is maga után vonhatja.

 A szükséges lépések megtételéig tehát még van pár hónapos határidő, azonban a betéti társaságok kötelező cégmódosításából (ahol a szóban forgó módosításokat már meg kellett tenni) eredő tapasztalatok alapján célszerű a módosításokat nem az utolsó pillanatra hagyni, hanem azokat kellő időben célszerű elvégezni.

 Amennyiben az Ön(ök) társasága is érintett a témában, vagy további kérdése van, forduljon bizalommal Irodánkhoz.