Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

A birtokvédelmi eljárás új szabályai

2015 . március 25 .

2015. március 1-jén hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015 (II. 16.) Korm. rendelet, amely felváltotta a birtokvédelmi eljárást korábban szabályozó, 228/2009. (X.16.) Korm. rendeletet. Az új jogszabály megalkotásakor a jogalkotót a birtokvédelmi eljárás egyszerűsítésének, illetve gyorsításának szándéka vezérelte.

Míg a régi kormányrendelet abból indult ki, hogy az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) kell alkalmazni, addig az új jogszabály elődjéhez képest jóval részletesebb, valamint konkrét eljárási szabályokat is tartalmaz, amivel a szabályozás terjedelme megnőtt ugyan, viszont az eljárás áttekinthetőbbé és egyértelműbbé vált a jogalkalmazók számára.

A rendelet meghatározza a felekre, illetve a jegyzőre vonatkozó alapelveket (például jóhiszeműség, törvény előtti egyenlőség, szakszerűség, költségtakarékosság), az eljárás megindításának lehetséges módjait, illetve az eljárás menetét. Az eljárás során lefolytatandó bizonyítási eszközök közül a helyszíni szemlét, valamint a meghallgatást is az új rendelet szabályozza. Szintén új elemként jelenik meg, hogy a rendelet meghatározza az eljárásra irányadó határidőket, illetve azok számítását, amely alapján az eljárást a jegyzőnek 15 nap alatt (tolmács kirendelése esetén 30 nap alatt) kell lefolytatnia.

A jelentős változások ellenére az új rendeletben is maradt olyan témakör, amelyek vonatkozásában a Ket. szabályait kell továbbra is alkalmazni, így az adatkezelés, valamint a birtokvédelem kérdésében hozott határozat végrehajtása tekintetében.

Reméljük, hogy az új jogszabály a gyakorlatban is beváltja a hozzá fűzött jogalkotói reményeket, kíváncsian várjuk a jogalkalmazói oldal tapasztalatait.