Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Felhasználási és adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

A Dr. Lovász Ügyvédi Iroda honlapját adatkezelőként dr. Lovász Ernő ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd üzemelteti és tartja fenn, a honlap működése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, a Magyar Ügyvédi Kamara etikai szabályzatának megfelelő módon történik. A Dr. Lovász Ügyvédi Iroda ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett lépésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Dr. Lovász Ügyvédi Iroda honlapján információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé az ügyvédi tevékenység, ügyvédi szolgáltatások és az ügyvédi iroda tevékenysége vonatkozásában.

A honlap szolgáltatásait a látogató, mint felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. 

Adatkezelő adatai

Név: Dr. Lovász Ügyvédi Iroda
Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. III/11.
Telefon: +36-1/787-6833

E-mail cím: info@drlovasz.hu

Adatkezelés célja 

A Dr. Lovász Ügyvédi Iroda honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve. Személyes adatok kezelésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a honlapra látogató ajánlatkérés céljából kapcsolattartásra alkalmas adatait a Dr. Lovász Ügyvédi Iroda részére megküldi.

A honlap használata során a Dr. Lovász Ügyvédi Iroda nem rögzíti a felhasználó IP címét, nem naplózza a honlapra látogatás időpontját és nem használ cookie-t a honlapra látogatók szokásainak rögzítésére.

Hírlevél:

A Dr. Lovász Ügyvédi Iroda honlapján nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra, erre tekintettel a Dr. Lovász Ügyvédi Iroda a honlapra látogatók részére nem küld tájékoztató e-maileket, reklámokat.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A nyújtott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Adatbiztonság, adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó meg nem tiltja az adat adatkezelési cél szerinti felhasználását, illetve a felhasználó nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó az ügyvédi irodától bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Egyéb rendelkezések

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

A www.drlovasz.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi.